IGRAJMO SE PO ANGLEŠKO

One, two, three, naj rdeča se zavrti!


IGRAJMO SE PO ANGLEŠKO (od 2 do 5 let, 60 min)

ZAKAJ ANGLEŠČINA?
Mnoge raziskave so pokazale, da se otroci, ki govorijo dva tuja jezika bolje pisno in ustno izražajo ter dosegajo nadpovprečne rezultate pri miselnih testih.

Ob zgodbah in pesmicah bodo otroci spoznali prve angleške besede in razvili pozitiven odnos do učenja tujih jezikov. Ne bo manjkalo niti usvarjanja in gibalnih vaj.

NAMEN
Otrok spoznava in odkriva nov tuj jezik, razvija pozitiven odnos do učenja ter spozna prve besede v angleškem jeziku.

Otroški možgani so kot odprto okno, ki jim omogoča, da intenzivno razvijajo osnove jezika ter drugih miselnih funkcij. V zgodnjem otroštvo tako izoblikujemo osnovo, na kateri v nadaljnjem življenju gradimo svojo prihodnost.

 

globe              avtobus